Star Hyundai

  201-16 Northern Blvd Bayside, NY

  Phone: (646) 561-9483

  https://goo.gl/maps/75dVtHnBt5JCCFiD6

  Parts

  Phone: (646) 499-2277

  201-16 Northern Blvd Bayside, NY

  Sales

  Phone: (646) 561-9483

  201-16 Northern Blvd Bayside, NY

  Service

  Phone: (646) 480-1297

  201-16 Northern Blvd Bayside, NY
  40.75732 -73.7812971
  Star Hyundai 40.75732, -73.7812971.