Star Hyundai

    201-16 Northern Blvd Bayside, NY

    Phone: (646) 561-9483

    https://goo.gl/maps/75dVtHnBt5JCCFiD6

    Parts

    Phone: (646) 499-2277

    201-16 Northern Blvd Bayside, NY

    Sales

    Phone: (646) 561-9483

    201-16 Northern Blvd Bayside, NY

    Service

    Phone: (646) 480-1297

    201-16 Northern Blvd Bayside, NY
    40.75732 -73.7812971
    Star Hyundai 40.75732, -73.7812971.